Selamat Datang di Media Online KUA Kecamatan Turi Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat Kantor : Keringan, Wonokerto, Turi, Sleman (0274) 4461590

Rabu, 06 Februari 2013

Tata Cara Sertifikasi Tanah Wakaf

A.      Tanah yang sudah bersertifikat
1.      Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf
a.        Sertifikat Hak atas Tanah dari BPN;
b.        Surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
c.        Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari BPN;
d.       Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung dengan ke PPAIW;
e.        PPAIW meneliti nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 atau W5a);
f.         Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nadzir, dan dua orang saksi;
g.        PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.

2.      Prosedur Pensertifikatan Tanah Wakaf di BPN, melampirkan:
a.         Sertifikat tanah;
b.         Ikrar Wakaf;
c.         Akta Ikrar Wakaf;
d.        Surat permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke BPN;
e.         Sertifikat Wakaf diterbitkan oleh BPN.

B.       Tanah yang belum bersertifikat
1.      Persyaratan Pembuatan Akta Ikrar Wakaf
a.        Surat-surat kepemilikan tanah;
b.        Surat keterangan dari desa diketahui camat bahwa tanah tidak dalam sengketa;
c.        Surat keterangan kepala BPN setempat bahwa tanah itu belum mempunyai sertifikat;
d.       Wakif (orang yang berwakaf) menghadap langsung dengan ke PPAIW;
e.        PPAIW meneliti nadzir, kemudian menerbitkan surat pengesahan nadzir (Model W5 atau W5a);
f.         Wakif mengikrarkan wakaf di hadapan PPAIW, nadzir, dan dua orang saksi;
g.        PPAIW menerbitkan Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga.

2.      Prosedur Pensertifikatan Tanah Wakaf di BPN, melampirkan:
a.        Surat kepemilikan tanah;
b.        Ikrar Wakaf;
c.        Akta Ikrar Wakaf;
d.       Surat Pengesahan Nadzir;
e.        Surat Permohonan pensertifikatan yang ditujukan ke BPN;
f.         Hak milik tanah akan dikonversi langsung ke atas nama wakif bila memenuhi syarat; tetapi
g.        Hak milik tanah akan melalui prosedur pengakuan hak atas tanah wakif terlebih dahulu apabila persyaratannya tidak memenuhi untuk dikonversi secara langsung.
h.        Kemudian berdasarkan akta ikrar wakaf, hak milik atas tanah dibalik atas nama nadzir;
i.          Bagi konversi yang dilaksanakan melalui prosedur pengakuan hak, pencatatan penerbitan sertifikat dilakukan sebagaimana Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977;
Sertifikat Wakaf diterbitkan oleh BPN.

0 komentar:

Posting Komentar